Üzletviteli szabályzat -ÁSZF

ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT

 

Bevezetés

A Safis-EVO Zrt. Üzleti Vállalkozó, valamint a Törzsvásárló státuszú tagjai, mindkét félre  kötelező érvényű szerződéses kapcsolatban állnak egymással.

1.rész

1.1. Szerződés: A szerződés szabályzata tartalmazza a meghatározásokat és a feltételeket,  amelyeknek a Safis-EVO Zrt. Üzleti Vállalkozóinak jogszerűen meg kell felelniük, valamint  tartalmazza az  Üzleti Vállalkozó („Safis” Üzleti Vállalkozó) és Törzsvásárló („Safis” Törzsvásárló) felelősségét  és kötelességeit. Ezek az összetevők - a megfelelő szabályokkal és irányelvekkel együtt - alkotják a szerződést, amely a regisztráció során kerül elfogadásra, és amely a Safis webáruházban történt regisztrációval hatályba lép.

1.2. A szerződés és jelentkezés meghatározása:

1.2.1. Üzleti Vállalkozói szerződés tárgya: Az Üzleti Vállalkozó jogosulttá válik a Safis-EVO Zrt.  tulajdonát képező Safis Webáruházban forgalmazott termékek megvásárlására, a termékek  tovább értékesítésére és a szponzorálásra. Mindaddig, amíg az Üzleti Vállalkozó szerződése érvényben van, az  Üzleti Vállalkozó,  szponzorvonalban elfoglalt pozíciója a saját tulajdonát képezi. Jogosulttá válik továbbá a szponzoráltak létszámának növekedéséből  adódó előnyökre, és lehetőséget kap arra,  hogy az Safis-EVO Zrt. Értékesítési és Marketingterv keretében bónuszokat és visszatérítéseket kapjon, valamint jogosultságot szerezzen kvalifikációk elérésére, jutalmakra, feltéve hogy azok megfelelnek a Safis-EVO Zrt. Üzleti Vállalkozói szerződés feltételeinek, figyelembe véve a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatát és a Safis-EVO Zrt. irányelveit is.

1.2.2. Törzsvásárlói szerződés tárgya: A Törzsvásárló lehetőséget kap a szponzorálásra és a termékek saját felhasználásra történő vásárlására. Bónuszjóváírásban részesülhet. Törzsvásárló nem értékesíthet tovább Safis Webáruházban található termékeket vagy szolgáltatásokat.

1.3. Módosítások: A Safis-EVO Zrt. módosíthatja a Safis Webáruház honlap használati feltételeit, a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatát és irányelveit, valamint az Üzleti Vállalkozói, Törzsvásárlói szerződés más rendelkezéseit, részben vagy egészben, időről időre. A módosítások a közzététel napján lépnek érvénybe, vagy a közleményben  megjelölt időpontban.

1.4. Az Üzleti vállalkozó és Törzsvásárló élhet a jogi védelem lehetőségével.

 

2.Meghatározások

Üzleti Vállalkozó: Safis-EVO Zrt. (a Safis Webáruház üzlet tulajdonosa).

Üzleti Vállalkozó (ÜV) az a természetes vagy jogi személy, akinek az Üzleti Vállalkozói szerződését a Safis-EVO Zrt. elfogadta. A Safis-EVO Zrt. Üzleti Vállalkozója nem ügynök, nem bróker  és nem kereskedelmi képviselő. Saját nevében (Vállalkozása nevében) saját számlára ad el  és vásárol a Safis-EVO Zrt. tulajdonát képező és általa üzemeltett Safis Webáruházból  termékeket és szolgáltatásokat.

Üzleti Vállalkozók más néven is szerepelhetnek, pl. smaragd, gyémánt, ügyvezető gyémánt stb.,  a Safis-EVO Zrt.  által megítélt kvalifikáció szerint, a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketing tervében, valamint egyéb hivatalos Safis-EVO Zrt. irodalmaiban kialakított feltételeknek megfelelően.

Üzleti Vállalkozói és Törzsvásárlói  szerződés: Az Üzleti Vállalkozó (ÜV) és a Törzsvásárló  (TV)  státuszú tagok regisztrációkor elfogadott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), valamint a csatolt dokumentumok (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, bankszámlaszerződés másolata stb.) az Üzleti  Vállalkozó  és Törzsvásárló státuszú tagok és a Safis-EVO Zrt. közötti szerződés részeit képezik.

Alsó vonal: Egy Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló által személyesen szponzorált Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló státuszú tagok, lefelé haladva a szponzorvonalban.

Safis-EVO Zrt. Értékesítési és marketingterve: A bónusz, a visszatérítés vagy jutalék kiszámításának rendszere az Üzleti Vállalkozó és  Törzsvásárló státuszban regisztráló tagok díjazására és elismerésére, a termékértékesítésre alapozva, a hivatalos Safis Webáruház („Safis”, Safis-EVO Zrt.) irodalomban meghatározottak szerint kerül sor.

Safis-EVO Zrt. üzleti irányelvek: Hivatalos Safis-EVO Zrt. által kiadott irodalomban meghatározott irányelvek és szabályzatok, beleértve: az Üzletviteli Szabályzat és egyéb Safis-EVO Zrt. által kiadott irányelvek és kiadványok, melyeket időről időre a  Safis-EVO Zrt. adhat ki, és amelyekre az Üzleti Vállalkozói és Törzsvásárlói szerződés, hivatkozást tartalmaz.

Safis-EVO Zrt. (Safis Webáruház) üzleti lehetőség: A Safis-EVO Zrt. illetve a  Safis Webáruház által az Üzleti Vállalkozói Szerződés szerint kínált termékek, marketing, támogatási és díjazási rendszer.

Award érték: Nem kvalifikált üzleti vállalkozók forgalmából származó összes pontérték a csoporton belül.

Safis Webáruház termékek: Azok a Safis Webáruház által előállított vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások, amelyeket a Safis- EVO Zrt. biztosít az Üzleti Vállalkozók számára  értékesítés és marketing célból, s amelyek a Safis Webáruház honlapján rendelhetők.

Safis Webáruházi szolgáltatások: Minden Safis Webáruház által nyújtott szolgáltatás, amelyet az értékesítés és szponzorálás területén biztosít az Üzleti Vállalkozóknak.

Bónusz, visszatérítés vagy jutalék: A jóváírás és a kifizetés a Safis-EVO Zrt-től az Üzleti Vállalkozók részére, valamint a jóváírás a Törzsvásárlók részére a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingterve alapján történik, amelynek alapja a Safis Webáruházban kínált termékek üzleti vállalkozók és csoportjaik által történt értékesítése. A jelentkezési lap és a szerződési feltételek aláírásával az Üzleti Vállalkozó meghatalmazza a Safis-EVO Zrt-t, hogy a Safis-EVO Zrt.a bónusz számlát az Üzleti Vállalkozó nevében bocsássa ki.

Csoportvezető: Az az Üzleti Vállalkozó, aki kvalifikálta magát a 21%-os szinten.

Jó hírnevű Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló: Kizárólag az Üzletviteli szabályzat értelmezésének és végrehajtásának vonatkozásában a „jó hírnevű” kifejezés olyan Üzleti Vállalkozóra és  Törzsvásárlóra utal, aki

• Rendelkezik felhatalmazással a Safis-EVO Zrt-től arra, hogy magát "Üzleti Vállalkozónak", vagy "Törzsvásárlónak" nevezze – akinek a magatartása megfelel az Üzletviteli szabályzat és az Safis-EVO Zrt. irányelveinek, szövegezésének és szellemének minden piacon, ahol az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló jelen van, és

• nem tanúsít olyan magatartást, amely negatív hatást gyakorolhat a Safis-EVO Zrt-re, a Safis-EVO Zrt. leányvállalataira és az Üzleti Vállalkozók és Törzsvásárlók hírnevére, és

• nem tanúsít olyan magatartást, amely más Üzleti Vállalkozók és Törzsvásárlók olyan tevékenységét segíti vagy védi, amely veszélyezteti az Safis-EVO Zrt. anya- vagy  leányvállalat fennmaradását, vagy egyébként nincs összhangban egyéb kritériumokkal,  és

• nem tanúsít olyan magatartást, amely nem felel meg az országok alkalmazandó törvényeinek, jogszabályainak.

Az összes alkalmazandó törvény és jogszabály értelmezése a Safis-EVO Zrt. anya- és leányvállalatok kizárólagos felelőssége. Az Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló köteles a Safis -EVO Zrt. anya- és leányvállalat értelmezéséhez tartani magát.

Pont, pontérték: A pontérték (PÉ) és kereskedelmi forgalmi érték (KF), szövegtől függően, numerikus érték, minden termék esetében meg van állapítva a bónusz, visszatértés, juttatás és elismerési szint meghatározásához.

Hivatalos Safis-EVO Zrt. irodalom: Újságok, tájékoztató füzetek, termék-információs kiadványok, címkék, hanganyagok, videók, CD-k, DVD-k, más egyéb nyomtatott és audio-vizuális anyagok, amelyeket a Safis-EVO Zrt. állított elő vagy a Safis-EVO Zrt. részére állítottak elő, és amelyeket az Üzleti Vállalkozók  és Törzsvásárlók a Safis Webáruházból kaphatnak meg.

Hivatalos Safis weboldal: Az a weboldal, amelyet a Safis-EVO Zrt. állított elő tartalmilag - a Safis-EVO Zrt. a tulajdonosa - azzal a céllal, hogy információt  adjon a Safis-EVO Zrt. tevékenységéről, a Safis Webáruház nyújtotta üzleti lehetőségről, a Safis Webáruházban árult termékekről, szolgáltatásokról, és az a platform, amelyen keresztül a termékek és szolgáltatások megrendelése eszközölhető stb.: www.safis.eu; www.safis.hu

Jelölt: Egy lehetséges Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló.

Kiskereskedelmi ügyfél/vásárló: Az a természetes vagy jogi személy, akinek a részére az Üzleti Vállalkozó a Safis Webáruházban található termékeket értékesít.

Kvalifikáció, kvalifikált vagy kvalifikálni: A Safis-EVO Zrt. Értékesítési és marketingtervének megfelelően a kritériumok teljesítésével bónuszszint vagy elismerési szint elérése.

Láb: Minden személyesen szponzorált Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló minden alsó vonalbeli Üzleti Vállalkozót és Törzsvásárlót beleértve.

Második üzlet, 2-es üzlet vagy 2-es számú üzlet: Olyan személy üzlete, akit nemzetközileg  szponzorál saját üzlete egy másik Safis-EVO Zrt. által megnyitott piacon (EU-n kívüli piac), vagy ugyanabban az országban megszerzett további üzlet.

Minősített láb: Olyan láb, ahol legalább egy alsó vonalbeli Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló elérte a maximális teljesítmény bónusz- vagy jutalékszintjét.

Nemzetközi vezetői bónusz, díj vagy jutalék: Havi bónusz, díj vagy jutalék, amelyet a Safis-EVO Zrt. Értékesítési és marketingtervének megfelelően egy nemzetközi szponzor keresett meg azzal, hogy kvalifikált Üzleti Vállalkozókat és Törzsvásárlókat szponzorált Eu-n kívüli piacon.

Üzleti csoport: Egy Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló alsó vonalában található Üzleti Vállalkozók és Törzsvásárlók, beleértve az alsó vonalban lévő platina Üzleti Vállalkozót is.

Pénzügyi év: A „Safis” pénzügyi év január 1-től  december 31-ig tart.

Platina Üzleti Vállalkozó:  Azaz Üzleti Vállalkozó, aki a Safis-EVO Zrt. Értékesítési és marketingtervének megfelelően elérte a platina szintet.

Személyesen szponzorált Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló: Egy Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló, akit egy másik Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló közvetlenül szponzorál a Safis-EVO Zrt. nyújtotta üzletben (első vonalbeli).

Szponzor: Az a személy, akinek Üzleti Vállalkozói vagy Törzsvásárlói szerződését a Safis-EVO Zrt. korábban már elfogadta, és más személyek számára bemutatja a Safis-EVO Zrt. nyújtotta üzletet.

Az alábbi három valamelyike lehet:

Személyes szponzor: Olyan Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló, aki lehetséges ügyfelet vezet be a Safis-EVO Zrt. nyújtotta Üzleti lehetőségbe.

Nemzetközi szponzor: Azaz Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló, akit egy másik Safis-EVO Zrt. által megnyitott (EU-n kívüli) piacról származó szponzor („nemzetközi szponzor”) vezet be a Safis-EVO Zrt. nyújtotta üzleti lehetőségbe.

Segítő (foszter-) szponzor: Olyan helyi Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló, akit nemzetközileg támogatott  Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló oktatására neveznek ki.

Szponzorvonal: Minden Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló  felső vonala növekvő sorrendben felfelé, bármely Üzleti Vállalkozótól és Törzsvásárló kezdődően, aki az Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló szponzora, illetve a szponzor szponzora egészen az Safis-EVO Zrt.-ig.

Szponzorvonal-információ: Minden olyan információ, amely kapcsolatban van részben vagy egészben a szponzorvonallal, beleértve az Üzleti Vállalkozók és Törzsvásárló számát és egyéb azonosító adatokat, személyes kapcsolatfelvételre szolgáló információkat, adatot a múlt,  jelen és a jövő vonatkozásában.

Teljesítmény-bónusz, visszatérítés vagy jutalék: Havi, illetve időszakos szinten elszámolt bónusz, visszatérítés vagy juttatás azon Üzleti Vállalkozó, illetve a Törzsvásárló részére, aki csoport-pontértékével elérte a havi bónusztáblázat meghatározott szintjét, illetve a magasabb szinteken elérte a további bónusz- vagy jutalékszinteket, illetve teljesítette azok minősülési feltételeit.

Törzsvásárló státuszú tag: A Törzsvásárló szponzorálhat Üzleti Vállalkozót és Törzsvásárló tagokat is, saját maga részére vásárolhat termékeket webáruház áron. A Safis Webáruházból kizárólag saját felhasználásra vásárolhat, nem értékesíthet tovább termékeket. Szponzorként építhet csoportot, bónusz-visszatérítést kaphat, elismerésben részesülhet.

Üzletépítési segédanyag: Az alábbi anyagokat foglalja magában: nyomtatott anyagok, hanganyagok, videók, multimédiás anyagok, internet alapú anyagok és szolgáltatások, Safis-EVO Zrt-n kívüli elismerési rendszerek, találkozók és rendezvények, egyéb anyagok vagy a Safis Webáruház termékeladását segítő felszerelések, mint kuponok, jegyek, folyamatos képzési programok, minden, ami a korábbiakhoz kapcsolódik.

3.rész

Vállalat/piac: A Safis-EVO Zrt. által termékekkel és szolgáltatásokkal ellátott terület, ahová kiszolgálást és kiszállítást teljesít és üzleti lehetőséget biztosít. Ez lehet egy adott ország vagy az országnak bizonyos területe.

3.1. Üzleti Vállalkozói, Törzsvásárlói szerződés: Ahhoz, hogy valaki felhatalmazott Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló legyen, ki kell töltenie  a regsiztrációs űrlapot a Safis Webáruház honlapján, és aktiválnia kell a saját Safis Webáruház fiókját. Emellett a regisztráció egyéb feltételeit is teljesíteni kell. Pl. a jelentkezési feltételekben meghatározott díjat be kell fizetni, vagy a díjfizetés helyetti termékrendelésnek határidőre eleget kell tenni.  A jelentkezés online módon elektronikusan, a Safis-EVO Zrt. hivatalos weboldalán történik. Amennyiben a regisztráló a határidőt nem tartja be, regisztrációja törlésre kerül.

3.2. Férj-feleség Üzleti Vállalkozók vagy Törzsvásárlók: Amennyiben férj és feleség a Safis-EVO Zrt-nél üzletet szeretne építeni, lehetőségük van külön-külön regisztrálni. Bónusz-visszatérítésekre külön-külön jogosultak, mindenki a saját üzlete szerinti elszámolás alapján. Jogaikat, kötelezettségeiket is külön-külön gyakorolják. Tulajdonlás tekintetében az adott állam vagy ország törvényei az irányadók. Amennyiben férj és feleség társtulajdonosok, akkor együtt csak egy üzleti regisztráció tulajdonosai lehetnek.

3.3. Üzleti Vállalkozóvá, Törzsvásárlóvá válás követelményei: A Safis-EVO Zrt. korlátozás nélkül minden újonnan belépő vagy tagságát megújító Üzleti Vállalkozót vagy Törzsvásárlót az alábbi követelményeknek veti alá:

3.3.1. Kizárólag 14 év feletti személy köthet Törzsvásárlói szerződést. Kizárólag 18 év feletti személy köthet Üzleti Vállalkozói szerződést, aki mentálisan és jogilag alkalmas a tevékenység jogszerű ellátására.

Társjelentkezők feltételei:

3.3.2. Az Üzleti Vállalkozónak vagy Törzsvásárlónak be kell tartania a 6.4 szabályt, ha korábban más, olyan Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló  alatt folytatott tevékenységet, akinek befejeződött a tevékenysége, vagy nem újította meg tagságát.

3.3.3. Nem lehet társtag, aki már Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló, a 3.2 pontban foglaltak szerint, azaz saját Safis üzlettel rendelkezik.

3.3.4. Meglevő Safis üzlet tulajdonosa bármikor bevehet más természetes személyt társtulajdonosként saját üzletébe. Ezt megteheti a regisztrációkor, vagy később. Amennyiben a regisztrációt követően történik meg, akkor társtulajdonosi kérelmét a Safis ügyfélszolgálaton kell jeleznie. A Safis 5 munkanapon belül dönt az engedélyezésről. Amennyiben kizáró ok nem lép fel,a  Safis az engedélyt megadja.

3.3.5. Nem lehet társtag, aki már Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló a 3.2 pontban foglaltak szerint, azaz saját Safis üzlettel rendelkezik.

3.4. Az  Üzleti Vállalkozói vagy Törzsvásárlói szerződés elfogadása vagy visszautasítása: A Safis-EVO Zrt. fenntartja a jogot magának, hogy elfogadja vagy visszautasítsa az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló szerződését (regisztrációját).

3.5. Elfogadás és kezdés: Egy Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló jelentkezést akkor fogadja el a Safis-EVO Zrt., amikor a kitöltött regisztrációs űrlapot követően a Safis fiók aktiválása megtörtént. Ettől kezdve élhet jogaival és vásárolhat, valamint használhatja a Safis rendszerében található aktuális segédleteket.

Az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló, illetve a Safis-EVO Zrt. a regisztrációt követő 30 napon belül indok nélkül visszaléphet a szerződéstől. A Safis-EVO Zrt-nek joga van elutasítani a jelentkezést. Bármely fél visszalépése esetén a regisztráció törlésre kerül a Safis rendszeréből.

3.6. Szponzorálás:

3.6.1. A Safis-EVO Zrt. nyújtotta üzleti lehetőség mindenki számára egyenlően elérhető, etnikai, nemzetiségi, nemi hovatartozásra, politikai vagy vallási beállítottságra való tekintet nélkül.

3.6.2. Az alább felsorolt szempontok nem képezik feltételét az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló taggá válásnak, illetve az  Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló részére nyújtott segítségnek:

a. Meghatározott mennyiségű termék vagy szolgáltatás megvásárlása.

b. Meghatározott mennyiségű minimumkészlet fenntartása.

c. Üzletépítési segédanyag megvásárlása.

3.7. Időtartam és lejárat: A Felek közötti szerződés minden esetben a pénügyi év végéig érvényes. Amennyiben a regisztráció az év 7-12. hónapjában történik meg, akkor a következő pénzügyi év végéig érvényes. A szerződést minden pénzügyi évben meg kell hosszabbítani. Ha az üzleti vállalkozói vagy törzsvásárlói szerződést nem újítják meg az Üzletviteli szabályzat 3.9. pontjának és a Safis-EVO Zrt. Üzleti irányelveinek megfelelően, akkor az  üzleti vállalkozói vagy törzsvásárlói szerződés az feltételek szerint jár le, az időtartamnak megfelelően. Kivéve, ha azt már az  Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló vagy a Safis-EVO Zrt. korábban megszüntette. Az üzleti vállalkozói vagy törzsvásárlói szerződés minden naptári év december 31-én megszűnik. Az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló írásban kérheti a lejáratot követő 3 hónapon belül a szerződése aktiválását, amennyiben a szerződés-hosszabbítási feltételeknek eleget tesz.

3.8. A szerződés megszűnése: Az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló  bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződését, írásos formában papíron vagy email-ben. A Safis-EVO Zrt. megszüntetheti a szerződést, a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli szabályzatának és irányelveinek szándékos és/vagy súlyos megsértése miatt, a szükséges eljárás lefolytatását követően, a szabályzat 11. pontjában leírtak szerint. Amennyiben a két fél tárgyalásai nem eredményeztek közös megegyezést, a megszüntetéssel, kizárással szemben az Üzleti Vállalkozó csak jogi lépéseket tehet.

3.8.1. Visszavásárlási szabály: Az üzleti vállalkozói vagy törzsvásárlói szerződés lejártakor, vagy az Üzleti Vállalkozó általi felmondása esetén az Üzleti Vállalkozó kérheti, hogy visszaszállíthassa a még nem értékesített és esetleg még az Üzleti Vállalkozó tulajdonában lévő Safis-EVO Zrt. által forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat azzal a feltétellel, hogy az ilyen termékek új, nem használt és eredeti állapotban vannak. A Safis-EVO Zrt. azon az áron vásárolja vissza ezeket a termékeket, amennyiért az Üzleti Vállalkozó a termékeket a Safis-EVO Zrt-től megvásárolta, levonva ebből a kezelési költséget, az újraraktározással járó költséget, valamint minden nem visszaigényelhető adót, továbbá azokat a bónusz összegeket, amelyeket a vonatkozó vásárlásokra kifizettek, továbbá levonva minden olyan összeget, amelyekkel az Üzleti Vállalkozó a Safis-EVO Zrt-nek tartozik. Ha az üzleti vállalkozói szerződést az Üzleti Vállalkozó szerződésszegése miatt szüntetik meg, a Safis-EVO Zrt. belátása szerint dönti el, hogy visszavásárolja-e a termékeket és a szolgáltatásokat.

3.9. Megújítás: Az Üzleti Vállalkozóknak és Törzsvásárló tagoknak jogukban áll évente a Safis-EVO Zrt-vel kötött szerződést megújítani. A Safis-EVO Zrt. elutasíthatja a szerződés hosszabbítását a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli szabályzatának és irányelveinek szándékos és súlyos megsértése miatt, a szükséges eljárás lefolytatását követően, a szabályzat 11. pontjában leírt módon, amennyiben az erőfeszítések nem hoztak közös megegyezést. Amennyiben a Safis-EVO Zrt. elfogadja a megújítást, az a megújítás dátumától válik érvényessé az adott év végéig. A megújítások esetében a szerződés egyik feltétele lesz a meghosszabbítás következtében létre jött új időtartam.

3.9.1 Ha a Safis-EVO Zrt. nem utasítja el a megújítást a bejelentéstől számított 30 napon belül, a megújítás hatályba lép.

3.10. A Safis-EVO Zrt. által nyújtott üzlet irányítása jogi személy által:

Az Üzleti Vállalkozó szerződő fél minden esetben természetes személy kell, hogy legyen. A természetes személy a saját szerződésén belül megnevezhet jogi személyt, akinek a nevére a számlák kiállítását kérheti, feltéve hogy érvényes adószáma van és nincs felfüggesztve a tevékenysége, de a regisztráció minden esetben egy személyhez kell, hogy kötődjön. Adószámmal rendelkező jogi személy (vállalat, cég) állhat több természetes személy mögött számbeli korlátozás nélkül. A jogi személy nevében aláíró személy szükséges, hogy legális képviselője legyen a társaságnak, amit aláírási címpéldánnyal kell igazolnia. A jogi személy számára szükséges további dokumentumok benyújtása: hatályos cégkivonat, társasági szerződés, bankszámlaszám igazolása.

3.11. Két személyre korlátozott meghívások: A Safis-EVO Zrt. által szervezett üzleti szemináriumokra, vezetői szemináriumokra, ösztönző kirándulásokra és egyéb eseményekre a meghívók Safis-EVO Zrt. üzletenként két személyre szólnak. Ez a két személy az a két ember, akik a Safis-EVO Zrt. nyilvántartásaiban a Safis-EVO Zrt. Üzlet tulajdonosaiként szerepelnek. Amennyiben egy személy a tulajdonos, úgy a meghívás egy személyre szól.

3.12. Összebeszélés; szerződésszegésre való ösztönzés: Az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló nem beszélhet össze senkivel az üzleti vállalkozói vagy törzsvásárlói szerződés megszegésére.

3.13. Kijelentések és jótállások: Az Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló nem tehet hamis kijelentéseket vagy megállapításokat a Safis-EVO Zrt. felé, illetve nem ösztönözheti a Safis-EVO Zrt-t arra, hogy Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló jelentkezését elfogadja hamis állítások alapján, illetve nem sértheti meg kijelentéseivel a jótállásokra vonatkozó részeket, beleértve, de nem korlátozva a 3.3. szabályban foglaltakat.

 

A Safis visszautasíthat minden hamis adattal jelentkező tagot, és bármikor kérheti az adatok hitelességének az igazolását.

4. rész

A  Safis Üzleti Vállalkozó és Törzsvásárló státuszú tagok felelőssége és kötelezettségei:

Egy Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló minden körülmények között profi és körültekintő módon kell, hogy irányítsa Safis Webáruházi üzletét, pénzügyi felelőssége tudatában, tulajdonosi szemlélettel (ld. 4.4. szabály). Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem gyakorolhat nyomást a vásárlóra, nem folytathat megtévesztő vagy félrevezető értékesítést vagy marketing tevékenységet.

4.1. Szerződésbeli alapvetések: Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak erőteljes felelőssége az Üzletviteli szabályzatnak és irányelveknek való megfelelés. Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak azonnal értesítenie kell a Safis-EVO Zrt-t az olyan információkról, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy egy másik Üzleti Vállalkozó vagy Törzsvásárló ténylegesen, esetlegesen vagy várhatóan megszegi az  üzleti Vállalkozói, törzsvásárlói szerződést, beleértve a Safis-EVO Zrt. Üzleti irányelveket, illetve az alkalmazandó jogszabályokat.

4.1.2. Együttműködés a vizsgálatban: Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak együtt kell működnie a Safis-EVO Zrt-vel a vizsgálatokban a szabályzat 11. pontjában foglaltak szerint.

4.2.  Safis webáruházi  termékek vásárlása:

4.2.1. Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak a Safis Webáruház termékeket és szolgáltatásokat, továbbá a hivatalos Safis-EVO Zrt. termékekről szóló irodalmat közvetlenül a Safis-EVO Zrt-től kell beszereznie ahhoz, hogy jogosulttá válhasson a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingtervében szereplő díjakra és elismerésekre.

4.2.2. Az Üzleti Vállalkozónak szabad a Safis Webáruházban kapható termékeket és Szolgáltatásokat egy másik Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló számára értékesítenie.

4.3. Import/Export/Kiskereskedelmi helyszínek

Tömegmarketing:

4.3.1. Az Üzleti Vállalkozó (Törzsvásárló nem) exportálhat, importálhat vagy értékesíthet import, illetve export céljára Safis Webáruházban kapható termékeket.

4.3.2. Bármiféle közösségi vagy egyéb média használata kizárólag a Safis-EVO Zrt. engedélyével lehetséges. Közösségi vagy egyéb média használatakor az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatát és a Safis-EVO Zrt. irányelveit tiszteletben tartva kell eljárniuk, különös tekintettel a Közösségi Média Használatára Vonatkozó Európai Uniós Irányelv előírásaira (elérhetőség: www.safis.hu), valamint az adott közösségi médiaoldal általános szerződési feltételeire.

4.3.3. Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem húzhat hasznot semmilyen Safis-EVO Zrt által szervezett rendezvényen, vagy médiumokban, nem Safis webáruházban kapható termékek és szolgáltatások propagálásából, értékesítéséből, és nem tehet szert haszonra azáltal, hogy azokat  az Üzleti Vállalkozó-, Törzsvásárló-jelölteknek eladja.

4.4. Valósághű és pontos: Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem folytathat olyan tevékenységet, nem tehet semmilyen kijelentést, amely a Safis-EVO Zrt. nyújtotta üzlettel vagy üzleti lehetőséggel, vagy azok eredményével kapcsolatos, amely szövegkörnyezetében és körülményeiben nem igaz, nem pontos, vagy nem megfelelő. A Safis Webáruházban kapható termékekkel kapcsolatos állítások szó szerint a hivatalos Safis-EVO Zrt. irodalmakból és a hivatalos Safis weboldalról származhatnak, minden ilyen szöveg jóváhagyott a felelős piacok által. Ezért az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem folytathatja az alábbi tevékenységeket:

4.4.1. Nem tesz olyan túlzott kijelentéseket a termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan, amelyek a hivatalos, nyomtatott Safis irodalmakban nem szerepelnek, ezek vonatkoznak harmadik jogi személy által kijelentett, Safis Webáruházban kapható termékekkel kapcsolatos állításokra.

4.4.2. Nem képviselheti hibásan a Safis Webáruházban kapható termékek és szolgáltatások vagy a Safis Webáruház által forgalmazott termékek árát, minőséggel kapcsolatos információkat, tartalmat, stílust vagy mintát, termékek származási helyét vagy elérhetőségét.

4.4.3. Nem állítja, hogy a „Safis”  termékek vagy a Safis Webáruház által forgalmazott termékek olyan támogatást vagy jóváhagyást élveznek, illetve azok olyan jellemzőt mutatnak fel a haszon, tartozékok, alkalmazások vagy előnyök vonatkozásában, amelyek valójában nem léteznek, vagy

4.4.4. nem végez félrevezető tevékenységet, illetve nem állít a Safis Webáruház termékeiről vagy az általa forgalmazott termékekről félrevezető dolgot, illetve nem propagál nem a Safis Webáruházhoz tartozó termékeket úgy, mintha azok az a Safis Webáruházhoz tartoznának.

4.5. Átcsomagolás: Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem csomagolhatja át a termékeket, illetve nem változtathatja meg vagy módosíthatja a Safis Webáruházban kapható termékek vagy szolgáltatások csomagolási címkéit.

4.6. Írásos nyugta: Az Üzleti Vállalkozó a vevő számára az értékesítéskor dátummal ellátott nyugtát vagy számlát köteles átadni az aktuális és hatályos adószabályoknak megfelelően.

4.7. Megelégedettségi garancia: Az Üzleti Vállalkozónak intéznie kell a megelégedettségi garanciát ebben a szabályban foglaltak szerint, és információt kell szolgáltatnia az idevágó hivatalos Safis-EVO Zrt. irodalmakból az alábbiak korlátozása nélkül:

4.7.1. Az Üzleti Vállalkozó köteles értesíteni a Safis-EVO Zrt-t minden reklamációról és az ezzel kapcsolatos információról.

4.7.2. Amennyiben a vásárló a garancia ideje alatt igénybe veszi a megelégedettségi garancia szolgáltatását, az Üzleti Vállalkozónak azonnal fel kell ajánlania a vásárló részére az alábbi lehetőségeket:

(a) az ár teljes visszatérítése,

(b) az áru cseréje ugyanolyan, hibátlan árura,

(c) vagy garancia, hogy az adott terméket más típusú termékre cserélheti.

4.7.3. Az Üzleti Vállalkozó nem tehet semmiféle kompromisszumos javaslatot a Safis-EVO Zrt. nevében, illetve a Safis-EVO Zrt-t nem teheti felelőssé semmilyen reklamációért vagy termékvisszaküldésért.

4.8. Az alkalmazandó törvények, jogszabályok és törvénykönyvek betartása: Az  Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló köteles betartani minden olyan jogszabályt, amely az üzlet működtetésére vonatkozik minden olyan területen, ahol az üzletet működteti. Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem folytathat olyan tevékenységet, amely veszélyeztetheti az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló és/vagy az Safis Webáruház, Safis-EVO Zrt. jó hírnevét.

4.9. Megtévesztő és jogszerűtlen kereskedelmi gyakorlat: Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem folytathat megtévesztő és jogszerűtlen kereskedelmi gyakorlatot.

4.10. Jogszerűtlen üzleti vállalkozás vagy tevékenység: Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem működtethet illegális vagy jogszerűtlen üzleti vállalkozást, nem folytathat vagy vehet részt illegális vagy jogszerűtlen üzleti tevékenységben.

4.11. Üzleti vállalkozói, törzsvásárlói kapcsolat: Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem állíthatja, képviselheti, illetve nem tanúsíthat olyan magatartást, amely azt sugallja, hogy munkaviszonyban, vagy bármilyen más, független szerződéses kapcsolatban áll a Safis-EVO Zrt-vel.

4.12. Franchise-ok és területek: A Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingterv értelmében kizárólagos franchise-ok vagy területek nem állnak rendelkezésre.

4.13. A Safis Webáruházon kívüli értékesítési tevékenység: Amennyiben az Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók nem a Safis-EVO Zrt. termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekben vesznek részt, vagy a Safis-EVO Zrt. által nem engedélyezett üzletépítési segédanyagot használnak, a következőknek kell megfelelniük:

4.14.1. Egyetlen Safis Webáruházon kívüli termékeket személyesen értékesítő vagy szolgáltatásokat (pl. adószolgáltatások, biztosítási-, befektetési szolgáltatások stb.) értékesítő Üzleti Vállalkozó sem ösztönözhet egy másik, általa személyesen nem szponzorált Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót arra, hogy ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítsen, illetve nem ajánlhatja fel értékesítésre az ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat semmilyen Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló számára, kivéve azokat, akiket személyesen szponzorál.  

Ebben a szövegkörnyezetben az ösztönzés azt jelenti, hogy rávesz (megpróbál rávenni) egy másik Üzleti Vállalkozót. Törzsvásárlót arra, hogy valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesítsen, függetlenül attól, hogy ezt haszonszerzés céljából vagy más egyéb okból teszi. A jelen szabály a Törzsvásárló státuszú személyekre is vonatkozik, akik nem értékesíthetnek Safis Webáruházban forgalmazott termékeket vagy szolgáltatásokat, de folytathatnak üzleti tevékenységet és értékesíthetnek más termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy részt vehetnek ilyen tevékenységben. A jelenleg platina Üzleti Vállalkozókra és magasabb szinten kvalifikált Üzleti Vállalkozókra, beleértve a már korábban kvalifikált platina vagy magasabb szinten kvalifikált Üzleti Vállalkozókat is, kiegészítésként az 5.4.5. szabály is vonatkozik.

4.14.2. Az Üzleti Vállalkozó csak abban az esetben értékesíthet, propagálhat Értékesítési Segédanyagot, vagy tehet nyereségre szert Értékesítési Segédanyag értékesítéséből vagy propagálásából, ha az üzletviteli szabályzat 7. szabályában leírt, illetve leginkább az Értékesítési Segédanyagokra vonatkozó irányelveket betartja.

4.14.3. Az Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók nem tehetnek előnyre szert a Safis Webáruházon kívüli üzletek propagálásából, illetve építéséből. Ez elsősorban a nem személyesen szponzoráltakra vonatkozik a szponzorvonalon belül. Egy Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló, aki foglalkozásából adódóan rendszeres kapcsolatban áll ügyfelekkel (pl. autószerviz, kiskereskedelmi bolt, fodrász, kozmetikus, ügyvéd,  vagy könyvelő stb.) szolgáltatást nyújthat olyan Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló részére is, akiket ő maga kutatott fel.

Üzleti Vállalkozók és Törzsvásárló státuszban lévők nem csábíthatják át az általuk személyesen nem szponzoráltak támogatóit.

4.14.4. Sem az Üzleti Vállalkozónak, illetve Törzsvásárlónak, sem azok házastársának, vagy bármely más személynek, aki az üzleti vállalkozói, törzsvásárló szerződésben szerepel, nem származhat előnye a Safis Webáruházon kívüli üzlet hálózaton belüli propagálásából.

4.15. Beavatkozás más Safis Webáruház üzletbe: Egyetlen Üzleti Vállalkozó,Törzsvásárló sem avatkozhat bele más Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló üzletébe. Más Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló üzletébe való beavatkozás alatt az alábbiak érthetők:

4.15.1. Arra ösztönzi a másik Üzleti Vállalkozót vagy Törzsvásárlót, hogy változtassa meg szponzorvonalát, ruházza át vagy adja fel üzletét, vagy szponzoráljon, illetve ne szponzoráljon egy bizonyos potenciális ügyfelet; vagy

4.15.2. arra ösztönöz vagy megpróbál ösztönözni egy másik Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót, hogy tagadja meg az oktatást, képzést, motiválást vagy más támogatást egy alsóvonalbeli Üzleti Vállalkozótól Törzsvásárlótól; vagy

4.15.3. arra ösztönöz vagy próbál ösztönözni egy másik Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót, hogy szegje meg az üzleti vállalkozói, törzsvásárló szerződést, az Üzletviteli szabályzatot és más irányelveket.

4.15.4. Arra ösztönöz vagy próbál ösztönözni egy másik Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót, hogy a Safis Webáruházon kívüli értékesítési tevékenységben részt vegyen, korlátozásként a 4.14. pontban foglaltak szerint.

4.16. Csőd vagy fizetésképtelenség, végrehajtás

4.16.1. Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló azonnal értesíteni köteles a Safis-EVO Zrt-t, ha az Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót érintő csőd- vagy felszámolási eljárást indítottak, vagyonával szemben végrehajtást kezdeményeztek, vagy ha gondnokot, biztost vagy hasonló tisztségviselőt jelöltek ki az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló eszközeinek kezelésére, vagy ha az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló eszközeit bírósági vagy hatósági végzéssel elkobozták vagy lefoglalták, vagy kielégítetlen igény vagy tartozás végrehajtására használták fel.

4.16.1.1. A Safis-EVO Zrt. tárgyalhat a csődeljárással vagy végrehajtással megbízott személlyel vagy hasonló, felelős tisztségviselővel az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló birtokában lévő, a Safis Webáruházhoz tartozó termékek rendelkezésével kapcsolatos intézkedésekről.

4.16.1.2. Ha a csőd eredményeként egy üzleti vállalkozói, törzsvásárlói szerződést eladnak, átruháznak vagy másképp adnak át jogutódnak részben vagy egészben, az értékesítés, átlépés vagy átadás az Üzletviteli szabályzat 6.6 pontja alapján kerül szabályozásra.

4.17. Értékesítés a végfelhasználó vevők számára: A Safis-EVO Zrt. az értékesítési és marketingterv szerint fizet bónuszokat a végfelhasználók számára történő értékesítések után.

4.18. Spamek: "Spamnek" nevezzük a kéretlen elektronikus üzeneteket (pl. fax, e-mail vagy SMS-ek), amelyeket önálló személyek vagy csoportok kapnak. Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem küldhet, továbbíthat üzeneteket a címzett előzetes írásos engedélye nélkül. Ez magába foglalja, de nem korlátozódik a közösségi médiában küldött üzenetekre, illetve e-mailek küldésére hírcsoportokba, vásárolt levelezési listákra, "biztonságos listákra" vagy egyéb egyéni vagy szervezeti listákra.

4.18.1. Álláshirdetések: Ha az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló egy elektronikus álláshirdetésre válaszol, akkor a munkát kereső személy számára egyértelművé kell tenni, hogy üzleti lehetőséget és nem állást kínál.

4.19. Jótékonysági gyűjtés: Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló a Safis-EVO Zrt. írásos felhatalmazása alapján gyűjthet adomány céljára. Ez tartalmazhatja a Safis webáruházban kapható termékek vásárlása során szerzett profit vagy más haszon átadását jótékonysági szervezet számára.

4.20. A Safis Webáruház Értékesítési és marketingtervének manipulációja:

Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló nem manipulálhatja a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingtervét vagy a díjazás mértékét olyan módon, amely olyan bónuszok, visszatérítések vagy elismerések kifizetését eredményezi, amelyre nem a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingterv vagy más hivatalos Safis-EVO Zrt. irodalom szerint tettek szert. Ez a szabály az üzletépítés nem megfelelő módjára utal, amely a Safis-EVO Zrt. által nem megengedett.

4.21. A személyes/üzleti információk frissítése: Minden Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak frissítenie kell személyes információit, illetve közölnie kell a személyes információk változásait (pl. név, cím, telefonszám stb.), illetve az üzleti információinak változásait (pl. partner felvétele/törlése, az üzleti státus változása stb.) a Safis-EVO Zrt. számára.

4.22. Titoktartás és bizalmasság: Minden Üzleti Vállalkozóval, Törzsvásárlóval szemben elvárás, hogy tartsa be a Safis-EVO Zrt. Adatvédelmi irányelveit, valamint egyéb vonatkozó jogszabályokat.

A Safis-EVO Zrt. által forgalmazott termékekre és üzleti tevékenységére vonatkozó, a jogszabályok értelmében bizalmasnak minősülő információknak és üzleti titkoknak a Safis-EVO Zrt. a birtokosa, beleértve a szponzorvonalakat, valamint a Safis-EVO Zrt. Üzleti Vállalkozóira vonatkozó adatokat is a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatában meghatározottak szerint ("Bizalmas Információ"). Az Üzleti Vállalkozó,Törzsvásárló tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy minden ilyen bizalmas információ mindenkor a Safis-EVO Zrt. tulajdonában marad, és amennyiben a szerződés teljesítése során az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló hozzáférést kap a bizalmas információkhoz, azokat csak a szerződésben engedélyezett mértékben és célokra használhatja fel. Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló, a Safis-EVO Zrt. előzetes írásos engedélye nélkül, nem továbbíthat vagy fedhet fel egy harmadik félnek - beleértve egy másik Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót is - bizalmas információt, kivéve ha kifejezetten a szerződés feltételei értelmében teszi azt. A szerződés megszűnése vagy meg nem újítása után az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak minden, a birtokában lévő bizalmas információt vissza kell szolgáltatnia  a Safis-EVO Zrt. részére.

Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ezen rendelkezés megsértése helyrehozhatatlan károkat okoz a Safis-EVO Zrt-nek, és feljogosítja a Safis-EVO Zrt-t arra, hogy azonnali jogorvoslatért folyamodjon, vagy egyéb intézkedést foganatosítson, amivel megakadályozza a további szerződésszegést vagy a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalát. Ezen rendelkezés értelmében a titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.

4.23. A jó hírnév kockáztatása és megsértése: Az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló semmilyen tevékenységben nem vehet részt, amely káros hatással van a Safis webáruház, Safis-EVO Zrt. hírnevére, a Safis üzletre magára, vagy a Safis webáruházban kapható termékekre és szolgáltatásokra, más Üzleti Vállalkozókra és Törzsvásárlókra, valamint magára a Safis-EVO Zrt-re.

4.24. Termékek értékesítése Üzleti Vállalkozók által: A Safis webáruház termékeit kizárólag Üzleti Vállalkozók mutathatják be és értékesíthetik.

4.25. Üzleti lehetőség bemutatása az Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók által:

A Safis-EVO Zrt. üzleti lehetőséget csak Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló prezentálhatja. Csak Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló szponzorálhat más, új Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót.

4.26. Nemzetközi szponzorálás: Amikor az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló a meglévő üzletén kívüli másik piacon (Európai Unión kívüli) üzletet kezdeményez, a második üzletét az első, eredeti üzlete szponzorálhatja nemzetközi szinten. További üzletei (harmadik, negyedik stb.) is nemzetközileg kell, hogy kapcsolódjanak az eredeti vagy más üzleteihez.

5. rész

A szponzor kötelességei és felelőssége

5.1. A szponzor általános kötelességei és felelőssége:

5.1.1. A szponzor Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló köteles  a teljes hivatalos, újonnan szponzorált Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló részére szánt Safis-EVO Zrt. vagy One-Like Vezetőképző Akadémia által kiadott irodalmat biztosítani.

5.2.1. Biztosítania kell a megfelelő oktatást és motivációt az újonnan szponzorált Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók számára, illetve együtt kell működnie a felsővonalbeli platina Üzleti Vállalkozóval az oktatás és motiválás biztosítására.

5.3.1. A Safis-EVO Zrt. nem javasolja árukészlet felhalmozását vagy árukészletből történő értékesítést. A bónuszok a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingterve alapján kerülnek kifizetésre, a végfelhasználók részére történő értékesítés okán.

A Safis-EVO Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy visszatartson kvalifikációt, díjazást és jutalmat, amennyiben bizonyítást nyer, hogy az értékesítés a végfelhasználók felé nem megfelelő módon történt. Az Üzleti Vállalkozónak a Safis-EVO Zrt. kérésére be kell mutatnia a megfelelő bizonyítékát annak, hogy a jelen szabály szellemében járt el.

5.3.2. A szponzornak meg kell tartania a független üzleti kapcsolatot saját maga és az általa szponzorált Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók között.

5.3.3. Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak mindent meg kell tennie azért, hogy a személyesen szponzorált Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók teljes mértékben betartsák az üzleti vállalkozói, törzsvásárlói szerződést, beleértve a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatát, irányelveit, valamint az összes alkalmazandó jogszabályt.

5.3.4. Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak mindent meg kell tennie azért, hogy a személyesen szponzorált Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók részt vegyenek a hivatalos Safis-EVO Zrt. és a One-Like Vezetőképző Akadémia által szervezett találkozókon, eseményeken, rendezvényeken.

5.3.5. Az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak el kell magyaráznia az Üzleti Vállalkozók, Törzsvásárlók üzleti vállalkozói, törzsvásárlói szerződés szerinti kötelességeit és felelősségét, beleértve a Safis-EVO Zrt. Üzleti irányelveit és a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatát, valamint tanácsokat kell adnia a szponzorált Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak, hogy hogyan működtesse az üzletet a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzatának, a Szerződésnek, a Safis-EVO Zrt. irányelveinek és egyéb hivatalos irodalomnak megfelelően.

5.4. Platina vagy magasabb szintű Üzleti Vállalkozók: A platina és afeletti üzleti vállalkozói cím és privilégiumok megszerzéséhez és megtartásához az Üzleti Vállalkozónak először kvalifikálnia kell magát, majd minden teljesítési évben újból kvalifikálnia kell magát. A kvalifikáció és az újra kvalifikáció követelményeit a hivatalos, ide vonatkozó Safis-EVO Zrt. irodalom vagy a Safis-EVO Zrt. weboldala (www.safis.eu; www.safis.hu) tartalmazza.

5.4.1. Támogasson és tájékoztasson az Üzletviteli szabályzatnak és irányelveknek megfelelően, és bátorítson más Üzleti Vállalkozókat és Törzsvásárlókat, hogy hasonlóan járjanak el.

5.4.2. Trenírozza/készítse fel az üzleti csoporton belüli Üzleti Vállalkozókat és Törzsvásárlókat.

5.4.3. Támogassa az új Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló tagokat a jelentkezési lap helyes kitöltésében.

5.4.4. Készítse fel az üzleti csoportján belüli Üzleti Vállalkozókat és Törzsvásárlókat a Safis-EVO Zrt. által nyújtott üzleti lehetőség működtetésére és termékismeretre, valamint a Safis-EVO Zrt. megelégedettségi garanciájára.

5.4.5. Továbbá a 4.14.1. szabály rendelkezésének megfelelően, az egyszer már  kvalifikált platina vagy magasabb szintű Üzleti Vállalkozóra - amennyiben érdekeltsége van közvetlenül vagy közvetett módon egy másik olyan hasonló üzletben, amely konkurenciája részben vagy egészben termékek és/vagy szolgáltatások tekintetében a Safis-EVO Zrt. üzletnek - kiemelten vonatkozik a titoktartás a Safis-EVO Zrt. bizalmas üzleti információival, illetve az Üzleti Vállalkozókkal, Törzsvásárlókkal kapcsolatosan.

6. Rész

A szponzorvonalak fenntartása

6.1. A szponzorvonal védelme: Szponzorváltás a szponzorvonalon belül, üzleti érdekeltség eladása, a Safis webáruház üzlet áthelyezése a Safis üzletek összevonása, szétválasztása mind az üzleti vállalkozói, törzsvásárlói szerződés-módosítás tárgyát képezik, amellyel kapcsolatban mind a Safis-EVO Zrt.-nek, mind az Üzleti Vállalkozónak, Törzsvásárlónak írásban kell megegyeznie, egyetértenie. Következésképp az Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló tisztában van az alábbiakkal:

6.1.1. A Safis-EVO Zrt. általi írásos beleegyezés szükséges bármely értékesítésre, szponzorvonal-váltásra, más Safis üzletre való váltásra, két Safis üzlet összevonására vagy szétválására.

6.1.2. A szponzorvonal nem struktúrálható át eladással, összevonással vagy szétválasztással.

6.1.3. A Safis-EVO Zrt. saját belátása szerint megtagadhat vagy visszautasíthat olyan kérelmet, amely Safis üzlet szponzorvonal váltására, szponzorváltásra, eladásra, összevonásra vagy szétválasztásra vonatkozik (szponzorvonalon belül), annak ellenére, hogy a Safis-EVO Zrt. Üzletviteli Szabályzata és az irányelvek, vagy az üzleti vállalkozói, törzsvásárlói szerződés egyéb feltételei előírják a követendő eljárást arra az esetre, ha egy Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló a fenti változások bármelyikével szeretne élni.

6.2. Egyéni szponzorváltás: Egy Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló az alábbiak betartásával válthat szponzort:

6.2.1. A kérvényező Üzleti Vállalkozónak / Törzsvásárlónak írásos kérvényt kell benyújtania a Safis-EVO Zrt.  felé az alábbiakkal:

(a) minden felsővonalbeli Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló beleegyezése írásban, aláírással ellátva, az első kvalifikált platina Üzleti Vállalkozóig bezárólag;

(b) az új szponzor és az új felsővonalbeli platina Üzleti Vállalkozó írásbeli jóváhagyása.

6.2.2. A Safis-EVO Zrt. felveszi a kapcsolatot a nemzetközi szponzorral – ha van - és a nemzetközi vezetői bónusz jogosultjaival, és 30 napot biztosít a megjegyzések megtételére.

6.2.3. Ha a kérvényt a Safis-EVO Zrt. elfogadta, a kérvényt benyújtó Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló helyi vagy foszter szponzora megváltozik, és a módosítani kívánt felsővonala szponzori státusza megszűnik az ő vonatkozásában.

A nemzetközi szponzor változatlan marad.

6.3. Csoportos szponzorváltás: Bármely Üzleti Vállalkozó, aki nem kvalifikált még platina szinten, vagy a Safis-EVO Zrt. nem tartja számon csoportvezetőként, az alábbi esetekben fordulhat a Safis-EVO Zrt.-hez:

• szponzorcsere esetén és

• néhány vagy a teljes alsóvonal (csak a nem kvalifikált Üzleti Vállalkozók) szponzorváltása esetén.

6.3.1. Az igényt benyújtó Üzleti Vállalkozónak / Törzsvásárlónak az alábbiak kíséretében kell beadnia írásbeli kérvényét a Safis-EVO Zrt. felé:

(a) írásbeli hozzájárulás, valamint minden olyan alsóvonalbeli Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló aláírásával ellátva, aki maradni szeretne ugyanazon a vonalon, ugyanazon, igényt benyújtó Üzleti Vállalkozó, Törzsvásárló szponzorációja alatt, miután a szponzor megváltozott, és

(b) írásos hozzájárulás minden Üzleti Vállalkozótól, Törzsvásárlótól, aki platina vagy magasabb szinten kvalifikált a felsővonalban, egészen az első smaragd vagy annál magasabb szinten kvalifikáló Üzleti Vállalkozóig;

(c) írásbeli, aláírással ellátott beleegyezés az új szponzorvonalbeli szponzortól  és felsővonalbeli platinától.

6.3.2. Ha az első felsővonalbeli Üzleti Vállalkozó platina, smaragd vagy magasabb szinten kvalifikált Üzleti Vállalkozó, akkor írásbeli beleegyezés szükséges a következő felsővonalbeli platinától, smaragdtól vagy magasabb szintű ÜV-tól is.

6.3.3. A Safis-EVO Zrt. értesítheti az első felsővonalbeli kvalifikált gyémántot és engedélyezhet számára 30 napot megjegyzés tételére.

6.3.3.1. A Safis-EVO Zrt. kapcsolatba léphet bármely nemzetközi szponzorral vagy nemzetközi vezetői bonusz jogosultjával, 30 napot biztosítva az észrevételekre.

6.3.3.2. Ha a Safis-EVO Zrt. a kérést elfogadja, a kérvényező Üzleti Vállalkozó/ Törzsvásárló helyi vagy foszter szponzora megváltozik, és az lesz a szponzora/felsővonala, akihez kérvényezte az átlépést.

A nemzetközi szponzor nem változik.

6.3.4. A jelen szabály értelmében nem léphet át személyesen csoportjával az olyan Üzleti Vállalkozó, akit a Safis-EVO Zrt. jelenleg csoportvezetőként ismer el (pl. ezüst fokozatú, arany fokozatú, platina fokozatú, rubin fokozatú stb ÜV).

6.4. Ismételt jelentkezés új szponzor alatt: A korábbi Üzleti Vállalkozó/ Törzsvásárló jelentkezését csak az alábbi feltételekkel fogadja el a Safis-EVO Zrt.:

6.4.1. Miután az üzletet nem újították meg, a jelenlegi szponzor alatt egy Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló  6 hónapos inaktivitási időszakot követően új szponzor alatt szponzoráltathatja magát.

Az Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót nem támogathat egy másik szponzorvonalban bármely másik  Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló, aki szintén megváltoztatta a szponzorvonalát, és a korábbiakban az adott Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló fölött volt az eredeti szponzorvonalban az első platina szintű vagy afeletti Üzleti Vállalkozóig bezárólag. Vagy pedig a korábbi üzleti csoportban lefelé, az első Platina szintű vagy a feletti Üzleti Vállalkozóig bezárólag alatta volt;

• Féléves inaktivitási időszakot követően az Üzleti Vállalkozót, Törzsvásárlót szponzorálhatja olyan korábbi szponzor, aki más szponzor alá lépett át. Az inaktivitási időszak azzal a dátummal kezdődik, amikor a Safis-EVO Zrt. megkapta a levelet.

Abban az esetben, ha az üzleti vállalkozói, törzsvásárlói szerződést nem újították meg, az inaktivitási időszak attól az időponttól kezdődik, amikor az üzlet lejár. Ezen szabálynak megfelelően a jelentkező nem jelentkezhet egy már meglévő üzletbe egy másik szponzorvonalba.

6.4.2. Egy korábbi Üzleti Vállalkozónak/Törzsvásárlónak inaktívnak kell maradnia, és nem folytathat semmiféle Üzleti Vállalkozói, Törzsvásárlói tevékenységet különös tekintettel az alábbiakra:

6.4.2.1. Nem vásárolhat közvetlenül a Safis-EVO Zrt-től semmilyen Safis webáruházban kapható terméket vagy szolgáltatást Üzleti Vállalkozó / Törzsvásárló státuszban üzleti céllal, a termékek és szolgáltatások kizárólag személyes célra vásárolhatók meg; vagy

6.4.2.2. Értékesítés vagy bármely a Safis-EVO Zrt. által forgalmazott termék, illetve szolgáltatás értékesítésében való részvétel, rendelés, szállítás, fizetés elfogadása, kivéve visszavásárlási garancia, a 3.8.1 szabály szerint; vagy

6.4.2.3. Nem mutathatja be a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingtervét semmilyen potenciális ügyfélnek;

6.4.2.4. Nem jelentheti be szándékát a Szerződés megújítására az üzlet meghosszabbítása érdekében;

6.4.2.5. Nem vehet részt valamely Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló által szervezett toborzási, oktatási vagy motivációs találkozón vagy a Safis-EVO Zrt. által szponzorált találkozókon; és

6.4.2.6. Nem vehet részt semmilyen Safis-EVO Zrt. vagy a One-Like Vezetőképző Akadémia által szervezett találkozón, beleértve azt is, amit az Üzleti Vállalkozók tartanak.

6.4.2.7. Sem más Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló nevében vagy helyett, sem saját, sem más nevében nem vehet részt semmilyen tevékenységben.

6.4.2.8. Nem vehet részt promotálásban, értékesítésben, illetve nem profitálhat semilyen oktatási anyagból.

6.4.3. A Safis-EVO Zrt. Üzletviteli szabályzata 6.4. pontja értelmében az alábbiak nem tartoznak az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló aktivitási körébe:

6.4.3.1. Átlépésre irányuló írásbeli kérés jóváhagyásának előkészítése; vagy

6.4.3.2. Kérvény beadása felülvizsgálatra;

6.4.3.3. Saját korábbi Safis-EVO Zrt. üzlettel kapcsolatos vizsgálat benyújtása a Safis-EVO Zrt. felé;

6.4.3.4. Üzleti vállalkozói/törzsvásárló üzleti tevékenység folytatása más országban, ahol a Safis-EVO Zrt. felügyeli az üzletet;

6.4.3.5. Fizetés elfogadása a Safis-EVO Zrt. visszavásárlási szabálya (3.8.1.) értelmében.

6.4.4. Abban az esetben, ha egy Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló átlép egy másik szponzorvonalba egy másik szponzor alá (6 hónap vagy több tevékenységi szünet után), nem szponzorálhat olyan Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót,

• aki az előző szponzorvonalban a felsővonalban volt, beleértve az első platina Üzleti Vállalkozót, illetve fölötte lévő Üzleti Vállalkozót,

• vagy az olyan Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót, aki az alsó vonalban volt (beleértve a platina vagy magasabb szintű Üzleti Vállalkozót is).

6.4.5. A korábban foszter szponzorált Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót újból szponzorálhatják a 6.4 szabály szerint a következő feltételeknek megfelelően:

6.4.6.1. Jelentkezésekor a korábbi Üzleti Vállalkozónak/Törzsvásárlónak meg kell határoznia, akarja-e vagy sem, hogy újból nemzetközileg és foszter szponzorált legyen, és

6.4.6.2. a korábbi Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót nem szponzorálhatja személyesen egy olyan szponzor, aki korábban felette állt eredeti foszter szponzorvonalában, beleérve az első platina vagy magasabb szintű Üzleti Vállalkozót, vagy aki korábban alatta állt az eredeti szponzorált csoportban, beleértve az első platina vagy magasabb szintű Üzleti Vállalkozót, kivéve ha már fél év eltelt a Safis-EVO Zrt. üzlet megszüntetése óta.

6.4.7. Kiigazító lépések: A Safis-EVO Zrt. jogosult kiigazító lépések megtételére, amikor jóhiszeműen elfogad egy olyan üzleti Vállalkozói/törzsvásárlói szerződést egy valamikori Üzleti Vállalkozótól/Törzsvásárlótól, akiről utólagosan kiderül, hogy vagy ő maga vagy tulajdonostársa olyan aktivitást mutatott az üzletben (az inaktivitási időszak alatt), amely a 6.4.2. szabályban foglaltakat sérti. Ilyen esetben a Safis-EVO Zrt. kiigazító lépést tesz, amely tartalmazhatja, de nem korlátozó jelleggel az alábbiakat: a jelen szabályt megsértő Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló üzletének megszüntetése, és a szponzorált csoport és/vagy a jelen szabály megsértésének ideje alatt elért kereskedelmi forgalom átruházása az eredeti szponzorvonalra.

6.5. Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló joga arra, hogy vitassa egy korábbi Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szponzorálását új szponzor alatt, megszűnik, amikor a fél év letelik attól számítva, hogy a Safis-EVO Zrt. elfogadta a jelentkezését az új szponzor alatt.

6.6. Üzlet értékesítése: Egy Safis üzlet értékesítése csak a Safis-EVO Zrt. írásos hozzájárulásával jöhet létre. Az az Üzleti Vállalkozó, aki a Safis-EVO Zrt. üzletét értékesíteni szeretné, írásos kérvényt kell, hogy benyújtson a Safis-EVO Zrt. felé, amelyben meg kell említenie a minimum feltételeket az árral együtt, és Safis-EVO Zrt. üzletét eladásra kell felkínálnia a szponzorvonalbeli Üzleti Vállalkozóknak a prioritási sorrendnek megfelelően. Ez az Üzletviteli Szabályzat  6.6.1.-6.6.5. szabályaiban van rögzítve. A prioritási sorrendnek megfelelően minden Üzleti Vállalkozó lehetőséget kap arra, hogy éljen vételi jogával, amennyiben a sorrendben előtte álló Üzleti Vállalkozó írásban lemondott vételi jogáról. Egy törzsvásárló státuszú üzletet sem eladni sem átruházni nem lehet, sem természetes, sem jogi személy részére.

6.6.1. Első prioritás: Az értékesítő Üzleti Vállalkozók nemzetközi szponzora (ha van);

6.6.2. Második prioritás: Az értékesítő Üzleti Vállalkozó foszter szponzora (ha van), illetve személyes szponzora;

6.6.3. Harmadik prioritás: Az értékesítő Üzleti Vállalkozó által személyesen szponzorált Üzleti Vállalkozók vagy azok valamelyike;

6.6.4. Negyedik prioritás: Felsővonalbeli, platina Üzleti Vállalkozók a következő kvalifikált gyémánt Üzleti Vállalkozóig és alsóvonalbeli platina Üzleti Vállalkozó, egészen a következő kvalifikált gyémántig (ha létezik ilyen);

6.6.5. Ötödik prioritás: Bármely jó hírnevű Üzleti Vállalkozó.

6.6.6. Egy Safis-EVO Zrt. üzlet megvásárlására csak akkor lehet alkalmas az Üzleti Vállalkozó, ha jó hírnevű, és nem szegte meg az üzleti vállalkozói szerződés egyetlen pontját sem, valamint megvan az anyagi háttere, hogy megvásárolhassa a Safis üzletet, amennyiben a Safis-EVO Zrt. kizárólagos feltételeinek megfelel az alábbiak szerint:

  1. megfelelő üzleti szakértelem, valamint teljes körűen és pontosan ismeri a Safis-EVO Zrt. adta üzleti lehetőséget és a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingtervét;
  1. az Üzletviteli szabályzat és az irányelvek teljes és pontos megértése, valamint a szerződés feltételeinek megértése, betartása;
  1. az értékesített a Safis-EVO Zrt. adta üzlet működtetéséhez szükséges megfelelő források, megfelelő tréning és támogatás biztosítása;
  1. az eladó üzletének működésére esetlegesen hatást gyakorló, vonatkozó piaci tényezők ismerete;
  1. mentesség minden olyan vita vagy konfliktus alól, amely befolyásolhatja azt a képességet, hogy az eladó üzletét működtesse; valamint
  1. az Üzletviteli szabályzat 3.3 pontja értelmében jogot nyer egy a Safis-EVO Zrt.-vel  kötött üzleti vállalkozói szerződésbe való belépésre.

6.6.7. Ajánlat vásárlásra: Az Üzleti Vállalkozónak, akinek lehetősége nyílik a Safis-EVO Zrt. adta üzlet megvásárlására, jóvá kell hagyatnia a Safis-EVO Zrt-vel az eladó Üzleti Vállalkozó felé benyújtott írásbeli ajánlatát.

6.6.8. A vevő ajánlatának elfogadása: Az eladó Üzleti Vállalkozó saját belátása szerint elfogadhatja vagy elutasíthatja a vételi ajánlatot, a vételi ajánlat időkeretein belül.

6.6.8.1. Ha az értékesítő Üzleti Vállalkozó elfogadja az ajánlatot, az ajánlat elfogadását igazoló írásbeli dokumentumot kell küldenie a Safis-EVO Zrt.-nek felülvizsgálatra és beleegyezésre.

6.6.8.2. Ha az üzletet értékesítő Üzleti Vállalkozó visszautasítja az ajánlatot, vagy az értékesítés nem teljesült, és az értékesítő tovább kívánja árulni „Safis” üzletét, a 6.6.1-től a 6.6.5 pontig említett prioritási sorrend alapján értékesítheti tovább a következő érdeklődő Üzleti Vállalkozó felé, épp úgy, ahogy az ajánlatot tevő Üzleti Vállalkozót is ez alapján utasította vissza az értékesítő vagy a Safis-EVO Zrt.. Ha az értékesítő Üzleti Vállalkozó az eddigi eredeti ajánlattól eltérő módon, eltérő feltételek mellett kívánja tovább értékesíteni a Safis-EVO Zrt-ben lévő üzletét, a visszavont ajánlatot újra jóvá kell hagyatnia a Safis-EVO Zrt-vel a 6.6.1 szabálytól a 6.6.5 szabályig terjedő előírásoknak megfelelően.

6.6.8.3. Abban az esetben, ha egynél több Üzleti Vállalkozó alkalmas a megadott prioritási szintnek megfelelően vásárlásra, az értékesítő Üzleti Vállalkozó elfogadhatja vagy visszautasíthatja bármelyik ajánlatot, saját belátása szerint.

6.6.9. A Safis-EVO Zrt. hozzájárulása: A Safis-EVO Zrt. írásban elfogadhatja vagy elutasíthatja az értékesítési ajánlatot. A Safis-EVO Zrt csak akkor utasíthatja vissza a tulajdonjog cseréjét, amennyiben az ütközik az Üzletviteli szabályzat alapelveivel, vagy üzletileg hátrányosan érinti Safis-EVO Zrt.-t.

6.6.10. Növekvő bónusz: Amennyiben az átadott „Safis” üzlet növekszik, a növekvő bónusz az értékesítő Üzleti Vállalkozó és a vásárló Üzleti Vállalkozó közötti szerződésben foglaltak alapján kerül kifizetésre, amelyhez a Safis-EVO Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az elismerés az értékesítő Üzleti Vállalkozót illeti meg, és nem adományozható automatikusan a vásárló Üzleti Vállalkozó részére.

6.7. Üzlet összevonása: Nem megengedett a tulajdonosok szándékos jóváhagyásán keresztül két vagy több üzlet összevonása, ha ezzel az összeolvadó üzletek valamilyen teljesítményszintet érnek el.

6.7.1. Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló nem vonhat össze két vagy több üzletet, vállalkozást, amelynek gyakorlati hatása, lenne a „Safis” üzletre, a Safis-EVO Zrt. előzetes jóváhagyása és engedélye nélkül.

6.7.2. Csak azok az üzletösszevonások vagy fúziók megengedettek, amelyek megszüntetésből, lemondásból, halálesetből (végrendelkezés hiányában) vagy megújítás hiányából, illetve a tulajdonosok akaratán kívüli okból erednek. Az összeolvadó üzleteknek kevesebb mint két kvalifikált lába lehet.

6.8. Egy „Safis” üzletszabály: Az Üzleti Vállalkozó, illetve törzsvásárló csak egy szerződéssel és egy üzlettel rendelkezhet, illetve csak egy üzletben lehet érdekeltsége, egy üzletben lehet aláíró, kivéve az Üzletviteli szabályzat 6.8.1.–6.8.4. szabályában szereplő rendelkezések szerinti eseteket. Az Üzleti Vállalkozó csak a következő körülmények között rendelkezhet egynél több üzletben tulajdonosi érdekeltséggel:

6.8.1. Amikor valaki a Safis tag halála révén örököl, és saját maga is rendelkezik Safis üzlettel.

6.8.2. Ha egy meglévő „Safis” üzlet egy másik „Safis” üzletet vásárol meg a 6.6. szabálynak megfelelően;

6.8.3. Ha az Üzleti Vállalkozó (átadó) azt kéri, hogy elhalálozása esetén üzlete átadásának megkönnyítése érdekében egy másik meglévő Üzleti Vállalkozó nevét vegyék fel üzletébe „csendestársként”. Az átadó(k) nevének továbbra is szerepelnie kell az üzletben az elhalálozásig, és az igazoló hagyatéki végzés a Safis-EVO Zrt. részére történő átadásáig.

6.8.4. Amikor egy meglévő Üzleti Vállalkozó egy teljes üzletet vagy egy üzletrészt örököl.

6.8.5. Ha az Üzleti Vállalkozó a jelen szabály értelmében két vagy több üzlettel rendelkezik, vagy két vagy több üzletben van érdekeltsége, az ilyen üzleteket közösen, egyetlen jogi egységként működtetheti, de a Safis-EVO Zrt. az üzleteket továbbra is különálló üzletekként kezeli, és azokat elismerési és bónusz célokból csak különálló, egyéni üzletekként ismeri el.

6.9. Összevonás, egyesítés: A „Safis” üzleti vállalkozó az alábbi feltételekkel egyesítheti saját és gyermeke(i) „Safis” üzleteit:

(Törzsvásárló üzletek nem vonhatók össze, nem egyesíthetők jelen szabály alapján.)

6.9.1. a gyermek(ek) a szülők személyes szponzoráltjai kell, hogy legyenek, vagy a szülőknek kell a gyermek(ek) személyes szponzoráltjaivá válniuk,

6.9.2. az összevonás időpontjában a gyermek (gyermekek) üzleti vállalkozásának nem kevesebb mint 2 éve kell önálló üzleti vállalkozásként működnie,

6.9.3. az összevonás időpontjában a gyermeknek (gyermekeknek) már el kellett érniük legalább a platina szintet.

7. rész

Üzletépítési segédanyagok (ÜS)

Bár a Safis-EVO Zrt. nem követeli meg senkitől sem, hogy ÜS-at vásároljon, az Üzleti Vállalkozók úgy találhatják, hogy a ÜS hasznos szerepet tölthet be a nyereséges üzlet építésében vagy a célkitűzések elérésében. A ÜS teljesen opcionális és az ÜS propagálása, értékesítése vagy forgalmazása mellett döntő Üzleti Vállalkozóknak hangsúlyozniuk kell, hogy a vétel szigorúan önkéntes. Semmilyen ÜS vásárlása nem feltétele, követelménye az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló státusz elérésének, illetve ezen státuszok támogatása sem a ÜS vásárlásának függvénye. Az üzletépítési segédanyagokra vonatkozó irányelvek értelmében (www.safis.hu) a „Safis” üzleti vállalkozónak minden üzletépítési segédanyagot be kell nyújtania engedélyezésre a Safis-EVO Zrt-hez, vagy a One-Like Vezetőképző Akadémiához promóció, felhasználás, értékesítés és terjesztés előtt. A One-Like Vezetőképző Akadémia a Safis-EVO Zrt. hivatalosan elismert oktató szervezete, amely az üzletépítéshez, segédanyagokat, hanganyagokat, videó anyagokat adhat ki és üzleti képzéseket, tanításokat és szemináriumokat szervezhet. A találkozók és események lebonyolítása ugyancsak az üzletépítési segédanyagokra vonatkozó  irányelvek értelmében kell, hogy történjék.

8. rész

A „Safis” értékesítési- és marketingterv bemutatása

8.1. Meghívások és bemutatások: Ha potenciális ügyfeleket hív a Safis-EVO Zrt. értékesítési- és marketingterv bemutatására, az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló nem kelthet hamis benyomást, nem tehet megtévesztő kijelentéseket a „Safis” üzleti lehetőséggel kapcsolatban, nem lehet megtévesztő a meghívás és prezentáció természete sem és nem teheti az alábbiakat sem:

8.1.1. Nem keltheti azt a benyomást, hogy a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingterv foglalkoztatási lehetőséggel kapcsolatos;

8.1.2. Nem sugallhatja azt, hogy a meghívás társadalmi eseményre szól;

8.1.3. Nem álcázhatja a meghívást „piackutatásnak”;

8.1.4. Nem propagálhatja az eseményt „adószemináriumként” vagy

8.1.5. Nem propagálhatja a „Safis” üzleti lehetőséget olyan üzleti kapcsolatként, amely egy Safis-EVO Zrt-n kívüli személlyel, vállalattal vagy szervezettel áll fenn;

8.1.6. Nem állíthatja, hogy a termékek csupán egy termékcsaládot képeznek, amelyeket ügynökségen keresztül, bizományosi alapon vagy a Safis-EVO Zrt.-n kívüli személy, vállalat vagy szervezet által működtetett közvetítő vállalkozáson keresztül vagy ezek részeként forgalmaznak;

8.1.7. Nem állíthatja, hogy a „Safis” Üzleti lehetőség, az Üzleti Vállalkozók/Törzsvásárlók vagy termékek és szolgáltatások bármely más „Safis” Üzleti lehetőségen kívüli üzlet részét képezik;

8.1.8. Nem mulaszthatja el világosan jelezni, hogy a bemutató a Safis-EVO Zrt. értékesítési- és marketingtervéről és a „Safis” üzleti lehetőségről szól;

8.1.9. Másként sem tehet félrevezető kijelentéseket a „Safis” üzleti lehetőségről, az Üzleti Vállalkozók/Törzsvásárlók a Safis-EVO Zrt.-vel fennálló kapcsolatáról és a „Safis” üzlet természetéről, és nem hallgathat el olyan információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfelelően fel lehessen mérni a „Safis” Üzleti lehetőséget, a Safis webáruházi termékeket és szolgáltatásokat;

8.1.10. A „Safis” üzleti lehetőséget nem mutathatja be passzív befektetési, franchise lehetőségként, éves fix jövedelmi lehetőséget vagy bármely saját befektetést ajánlva.

8.1.11. A Safis-EVO Zrt. értékesítési- és marketingtervből származó előnyöket nem mutathatja be másként mint, amely nem másból, mint Safis Web áruházi termékek és szolgáltatások vásárlásából és azok értékesítéséből, illetve más, ugyanezzel tevékenykedők szponzorálásból erednek.

8.2. Első kapcsolat a potenciális ügyfelekkel: a potenciális ügyfelekkel történő első kapcsolatfelvétel során az ÜV-nak/Törzsvásárlónak a következőket kell tennie:

8.2.1. Bemutatkozás névvel és

8.2.2. Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló státus közlése és

8.2.3. A Safis-EVO Zrt. megfelelő azonosítása és az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló a Safis-EVO Zrt.-vel fennálló kapcsolatának megfelelő meghatározása és

8.2.4. A kapcsolatfelvétel céljának megjelölése, nevezetesen a következők: a Safis-EVO Zrt. által a Safis webáruházban forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítése és/vagy a „Safis” üzleti lehetőség bemutatása a potenciális ügyfél számára és

8.2.5. Valós és őszinte válaszok adása átlátható és nyílt módon a potenciális ügyfél összes kérdésére a „Safis” üzleti lehetőségről, a Safis webáruház termékekről és szolgáltatásokról, az Üzleti Vállalkozóról/Törzsvásárlóról vagy a Safis-EVO Zrt.-ről.

8.3. Szponzorálási irányelvek: Egyetlen Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló sem állíthat valótlan dolgokat az „Safis” üzlettel vagy üzleti lehetősséggel kapcsolatban, amely szövegösszefüggésében vagy szövegkörnyezetében nem pontos vagy igaz. Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló meg kell felelnie az alábbi irányelveknek (az alábbiak nem korlátozások, csupán példák):

8.3.1. Közölnie kell a jelenlegi átlagos nyereség-, kereseti és értékesítési adatokat és százalékokat, a Safis-EVO Zrt. által közöltek szerint.

8.3.2. A Safis-EVO Zrt. és oktató szervezete a One-Like Vezetőképző Akadémia által előállított vagy jóváhagyott promóciós anyagokat használhat, illetve a Safis-EVO Zrt. vagy a One-Like Vezetőképző Akadémia vezetése által jóváhagyott ÜS-at.

8.3.3. Csak a személyes tapasztalatain alapuló kereseti és bonusz adatokat alkalmazhat, azzal a feltétellel, hogy ugyanakkor közli a jelenlegi átlagos nyereség, kereseti és értékesítési adatokat és százalékokat, a Safis-EVO Zrt. által közöltek szerint.

8.3.4. Életviteli személyes példákkal élhet, megemlítheti például jótékonysági tevékenységét azzal a feltétellel, hogy az ilyen előnyökre a sikeres „Safis” üzletépítéssel és az abból eredő nyereséggel tettek szert.

8.3.5. Tilos azt állítani, hogy sikeres üzletet lehet építeni „nagykereskedelmi vásárlói klub” formájában, ahol a termékeket csak személyes használatra vásárolják.

8.3.6. Hangsúlyozni kell, hogy a Safis-EVO Zrt. bónuszokat fizet ki az eladott Safis webáruházban kapható termékek és szolgáltatások alapján.

8.3.7. Tilos adóelőnyöket úgy hangsúlyozni, hogy ez a legjobb vagy fő ok arra, hogy valaki Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló legyen.

8.3.8. Tilos azt állítani, hogy az üzlet lehetőség a gyors meggazdagodásra, amelyben könnyű sikert elérni kevés vagy nulla erőfeszítéssel és időráfordítással.

8.3.9. Az Üzleti Vállalkozó /Törzsvásárló nem állíthat valótlant a Safis-EVO Zrt. és a Safis-EVO Zrt. leányvállalatok közötti kapcsolatról.

8.4. Nem kizárólagos területek: Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló nem állíthatja azt, hogy kizárólagos területek állnak rendelkezésre.

8.5. Nincs vételi kötelezettség: Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló nem kívánhatja meg a potenciális ügyféltől, hogy termékeket és/vagy szolgáltatásokat vásároljon, kivéve az újonnan szponzorált Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárlók részére szánt hivatalos Safis-EVO Zrt. által kiadott irodalmakat.

9. Rész

A „Safis” kereskedelmi név, védjegyek és szerzői joggal védett anyagok használata

9.1. Visszaélés és jogellenes használat: Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló csak akkor használhatja a „Safis” védjegyeit, - ide értve a Safis webáruházban forgalmazott termékek márka neveit is- egyéb szellemi tulajdonát vagy tulajdonosi információit, ha rendelkezik a Safis-EVO Zrt. engedélyével, és ha azok használata a Safis-EVO Zrt. üzletviteli szabályzatával, Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződésben foglaltakkal és irányelvekkel összhangban történik.

9.1.1. A Safis-EVO Zrt. a jogosultja bizonyos védjegyeknek, beleértve például a logókat, megkülönböztető jeleket és egyéb szellemi és ipari tulajdont, beleértve a „Safis” nevet és a Safis webáruházban kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan használt különböző védjegyeket, kereskedelmi neveket és megkülönböztető jeleket, továbbá a különböző címkéket.

9.1.2. Az Üzleti Vállalkozó /Törzsvásárló csak akkor használhat szerzői jogvédett anyagokat, ha rendelkezik a szükséges írásos engedéllyel vagy oklevéllel, amelyet a Safis-EVO Zrt. vagy Oktató cége, a One-Like Vezetőképző Akadémia adott ki előzetesen, a feltételekkel együtt.

9.2. Névjegyek: Az Üzleti Vállalkozó Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló, aki teljes mértékben betartja az üzletviteli szabályzatot és az Üzleti Vállalkozó /Törzsvásárló szerződés egyéb feltételeit, valamint, hacsak a Safis-EVO Zrt. másképp nem rendelkezik, használhatja a „Safis” nevet (de nem a Safis™ logót) vagy azon más védjegyet, kereskedelmi nevet vagy megkülönböztető jelet (amelyeknek a Safis-EVO Zrt. a jogosultja) a névjegyeken feltüntetheti, azzal a feltétellel, hogy az eltérés nélkül, a következő módok egyike szerint szerepel:

(név)

„Safis” üzleti vállalkozó

vagy

(név)

„Safis” termékek/szolgáltatások forgalmazója

9.3. Promóciós irodalom, írószerek, díjak stb.: Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló nem állíthat elő vagy szerezhet be Safis-EVO Zrt.-n vagy oktató szervezetén One-Like Vezetőképző Akadémián kívüli forrásból olyan cikkeket, anagokat, kiadványokat, média és egyéb anyagokat, amelyek a „Safis” nevet vagy logót viselik, vagy olyan védjegyet, kereskedelmi nevet vagy szolgáltatás nevet viselnek, amely a Safis-EVO Zrt.-hez tartozik, vagy amelynek a Safis-EVO Zrt., vagy a One-Like Vezetőképző Akadémia a jogosultja.

9.4. Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárlói hirdetés: Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló használhatja a médiumokat a Safis-EVO Zrt., a „Safis” webáruház által forgalmazott termékek, az üzleti lehetőség bemutatására az Safis-EVO Zrt. előzetes engedélyével. A javaslatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a javasolt hirdetés másolatát és egyéb információkat a médiumot illetően, 30 nappal a megjelenés várható időpontja előtt. A Safis-EVO Zrt. megtagadhatja az engedélyt saját belátása szerint.

10. Rész:

Az  Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló elhalálozása, a „Safis” üzlet öröklése

A „Safis” üzlet két féle képen örökíthető, végrendelkezés vagy végrendelet útján, és örökléssel.

A Safis-EVO Zrt. javasolja, hogy az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló konzultáljon jogásszal és tegyen előzetes intézkedéseket, hogy az akaratának megfelelő örököse kapja meg az üzletet. Ezek az örökösök, vagy végrendeletben megjelölt személyek rendelkezni fognak mindazokkal a jogokkal, felelősségekkel, amellyel az örökhagyó rendelkezett, beleértve a juttatásokat vagy más egyéb bevételeket a Safis-EVO Zrt. értékesítési és marketingtervének megfelelően, amelynek az örökhagyó volt a jogosultja. Ha egy Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló végrendelet nélkül halálozik el, akkor a „Safis” üzlet az adott ország  jogszabályai szerinti jogutódlásnak megfelelően öröklődik.

11. Rész:

Szerződésszegés, eljárások

11.1. Eljárások:

11.1.1. Vizsgálat: Ha a Safis-EVO Zrt. úgy gondolja, vagy feltételezi, hogy megsértették, meg fogják sérteni vagy várhatóan megsértik az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződést, a Safis-EVO Zrt. kivizsgálhatja a kérdéses Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló tevékenységét. A Safis-EVO Zrt. a vizsgálatot maga kezdeményezi, vagy egy olyan másik ÜV/Törzsvásárló kérésére végzi el, aki írásos panaszt nyújtott be a Safis-EVO Zrt. számára az Üzletviteli szabályzat alábbi 11.1.2. üzletviteli szabály rendelkezéseinek megfelelően.

11.1.2. Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárlók által benyújtott panasz:

Azonnal írásos értesítést kell küldenie a Safis-EVO Zrt. számára a vélt vagy feltételezett Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződésszegésről és az összes kapcsolódó tényről annak az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárlónak, aki úgy gondolja/véli, hogy egy másik Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló megsértette az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződést azzal, hogy nem tartotta be a Safis-EVO Zrt. üzleti irányelveit, vagy akinek személyesen tudomása van olyan tevékenységről, amely az ilyen állítólagos szerződésszegéshez vezet.

11.1.2.1. Az értesítés kézhezvételekor a Safis-EVO Zrt. értesíteni fogja a megfelelő Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót a panaszról és azonnali választ kér. A bejelentés tényét illetve a vizsgálódó levél másolatát el kell küldeni az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló felsővonalbeli platinájának és/vagy felsővonalbeli gyémántnak.

11.1.2.2. Ha a panasz és a válasz nem tartalmaz elegendő tényt a döntéshozatalhoz, a Safis-EVO Zrt. további információkat kérhet bármelyik féltől.

11.1.2.3. A Safis-EVO Zrt. eldönti, hogy megsértették-e a Safis-EVO Zrt. üzletviteli Szabályzatát és irányelveit vagy az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződést és megteszi a szükséges intézkedéseket az Üzletviteli szabályzat 12. részének megfelelően.

11.1.3. Intézkedésről szóló értesítés:

11.1.3.1. A Safis-EVO Zrt. levélben elküldi a  határozatot a szerződésszegést elkövető Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló valamint felsővonalbeli platina és/vagy gyémánt Üzleti Vállalkozója részére. Ha szükséges, a Safis-EVO Zrt. tanácsolhatja az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárlónak, hogy lehetősége van fellebbezés benyújtására. Fellebbezést egy független bizottság vizsgálja ki.

11.1.3.2. Az értesítés tartalma:

11.1.3.2.1. Az Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót informálni kell e-mailen vagy más igazolható, a törvény által megengedett módon, amely a Safis-EVO Zrt. nyilvántartásában az Üzleti Vállalkozó/törzsvásárló státusszal kapcsolatban szerepel.

11.1.3.2.2. Az értesítés tényén kívül még tartalmaznia kell, hogy az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló az üzletviteli szabályzat mely részét és az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződés mely rendelkezését sértette meg illetve a következő lépések várható időpontját.

11.1.4. Igényről való lemondás: Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló lemond minden igényéről a Safis-EVO Zrt.-vel szemben az olyan intézkedéseivel kapcsolatosan, amelyet a Safis-EVO Zrt. tesz meg Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződés értelmében. Egy Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló akivel szemben az üzletviteli szabályzat, a Safis-EVO Zrt. irányelvek vagy az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződés megsértése, megszegése miatt eljárás van folyamatban, nem jelenthet be igényt a Safis-EVO Zrt.-vel szemben az eljárással kapcsolatosan.

11.1.4. Azonnali intézkedés:

11.1.4.1. Súlyos szerződésszegés alapos gyanúja esetén, a Safis-EVO Zrt. jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló tagságát, akár azonnali kizárással élni, amelyek közé tartozik a Safis-szal szembeni vagy Safis nevében elkövetett bűncselekmény alapos gyanúja, valamint a Safis jó hírnevét sértő magatartás.

 

12. Rész:

Teljesítés, szankciók

Abban az esetben, ha az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló megsértette az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló szerződést, a Safis-EVO Zrt. az alábbi kiigazító lépések valamelyikével (vagy többel is) élhet, annak érdekében hogy megakadályozza a szabálysértésből eredő károkat és csökkentse a valószínűségét a további szabálysértésnek vagy újabb szabálysértésnek.

12.1. Teljesítés hiánya:

12.1.1. Megszüntetés: A Safis-EVO Zrt. megszüntetheti a szerződést a Safis-EVO Zrt. üzletviteli szabályzata és az irányelvek súlyos és szándékos megsértése okán a Szabályzat 11. pontjában foglalt eljárás lefolytatását követően, amennyiben nem sikerül közös megegyezésre jutni. A szerződés megszüntetésekor az Üzleti Vállalkozónak/Törzsvásárlónak az alábbiakkal kell számolnia:

• A Safis-EVO Zrt. kérheti és saját belátása szerint kötelezheti az Üzleti Vállalkozót/Törzsvásárlót minden Safis-EVO Zrt. által forgalmazott termék és szolgáltatás visszaszolgáltatására az üzletviteli szabályzat visszavásárlási szabálya értelmében.

• Minden Safis-EVO Zrt. szellemi tulajdonát  vagy liszensz jogát képező védjegy, márkanév, vagy ismertetőjel használatának megszüntetése.

• Az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló megnevezés megszüntetése.

• Teljes kizárás, ami a tagság megszüntetésével jár.

 

12.1.2. Felfüggesztés, kizárás: A Safis-EVO Zrt. lépéseket tehet néhány vagy minden Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló előjog (rendelés, szponzorálás) korlátozására az Üzleti Vállalkozó/Törzsvásárló  szerződés alatt, beleértve az alábbiakat:

• A Safis-EVO Zrt. visszatarthat kifizetéseket vagy magasabb díjazásokat, amíg a problémára vonatkozó végső döntése meg nem születik.

• A szponzori tevékenység (szponzorálás, toborzó összejövetelek, tréningek, otthon tartott prezentációk, stb.) végzésére való jogosultság felfüggesztése.

• Bármely a Safis-EVO Zrt.-től származó kommunikáció felfüggesztése.

• Szemináriumokra, eseményekre, rendezvényekre, utazásokra történő céges meghívások felfüggesztése.

• A hozzáállást megváltoztató találkozók és újratréningezési találkozók vezetése és azok költségeinek Üzleti Vállalkozóra való terhelése.

• A Safis-EVO Zrt. igényt tarthat az Üzleti Vállalkozók/Törzsvásárlók a Safis-EVO Zrt. értékesítési- és marketingterv prezentációjának hangfelvételeire.

• Meghatározott időre szóló Üzleti Vállalkozó /Törzsvásárló rendelésről való letiltás.

• Kizárás, ami az összes jog elvesztésével és a teljes fiók törlésével jár.

 

Webmester: ITM
Safis Webáruház © 2018